Przedsiębiorco! Złóż wniosek do CEIDG przez Internet

Przedsiębiorco! Złóż wniosek do CEIDG przez Internet

Informujemy, że przedsiębiorcy posiadający Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny mogą składać wnioski do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za pośrednictwem strony www.ceidg.gov.pl. Przez Internet można załatwić wszystkie sprawy w CEIDG.

Przedsiębiorcy, którzy nie posiadają Profilu Zaufanego mogą go utworzyć za pośrednictwem stron wybranych banków, o ile są ich klientami. Po założeniu Profilu Zaufanego będzie możliwe założenie konta przedsiębiorcy na stronie www.ceidg.gov.pl oraz korzystanie ze wszystkich funkcjonalności.

Po zalogowaniu należy wypełnić odpowiedni wniosek i podpisać go (przycisk „podpisz i wyślij wniosek”). Dowodem złożenia wniosku będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), wysyłane na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Wnioski dotyczące rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia działalności mogą być złożone w DOWOLNYM TERMINIE. Takie wnioski można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód, takich jak choroba.

Kategoria: