Przedszkola, żłobki, szkoły i uczelnie zamknięte do 24 maja

Przedszkola, żłobki, szkoły i uczelnie zamknięte do 24 maja

Przynajmniej do 24 maja zamknięte będą szkoły, przedszkola, żłobki oraz uczelnie wyższe. Wszystkie terminy zależą od utrzymania obecnej dyscypliny sanitarnej przez Polaków. W najbliższym czasie rząd może przedstawić decyzje dotyczące prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w części placówek.

Przedłużenie zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków
Termin: 24 maja br.
Do tego czasu uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej.
W niedługim terminie podamy informacje dotyczące ewentualnej możliwości prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w części placówek.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek zaznaczył, że w związku z nowymi terminami egzaminów maturalnych modyfikacji ulegnie proces rekrutacji do szkół wyższych. „Podtrzymana jest zasada, że matury są wyznacznikiem jakościowym w rekrutacji na studia” – podkreślił minister. Jak dodał, możliwe jest, by rok akademicki rozpoczął się w normalnym trybie.

Ograniczenie działalności na uczelniach
Termin: 24 maja br.
Nadal nie zostaje zawieszone prowadzenie badań naukowych.
Zachęcamy szkoły wyższe do uruchomienia działalności badawczej, która powinna się odbywać w warunkach bezpiecznych, uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia pracowników.
Zachęcamy uczelnie do planowania powrotu pracowników administracyjnych z pracy zdalnej na stacjonarną.

Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

Kategoria: