„Przestrzeń dla partycypacji” dla Wołomina!

„Przestrzeń dla partycypacji” dla Wołomina!

Nasze miasto bierze udział w projekcie „Przestrzeń dla partycypacji”. W związku z tym otrzymaliśmy grant w wysokości 20 000,- zł, który umożliwi przeprowadzenie konsultacji ułatwiających mieszkańcom włączenie się w prace nad dokumentem planistycznym jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego od samego początku. Takie działanie pozwoli na lepsze poznanie oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczności, pomoże przyspieszyć procedury i znacznie obniżyć ryzyko późniejszych konfliktów.

Zgodnie z ustawą z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miejscowe plany zagospodarowania są dla gmin obowiązkowe. Obowiązkowe, ale też konieczne aby zapewnić harmonijny, przemyślany rozwój, realnie dopasowany do potrzeb mieszkańców. Bo plany miejscowe to nic innego jak scenariusze przestrzennego rozwoju miasta.

Weź udział w pracach związanych z planowaniem przestrzennym!

Dzięki temu, że zaangażujesz się w prace związane z planowaniem przestrzennym, projektant będzie lepiej znał potrzeby społeczności lokalnej i będzie mógł dostosować opracowany przez siebie projekt dokumentu planistycznego do potrzeb Twoich i pozostałych mieszkańców. Już w maju urzędnicy z Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji rozpoczną spotkania mające na celu określenie najbardziej pożądanych funkcji jakie powinien spełniać projektowany plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum” w Wołominie.

Projekt Przestrzeń dla partycypacji, realizowany przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Napraw Sobie Miasto, Pracownią Zrównoważonego Rozwoju i Związkiem Miast Polskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wsparcie gmin w prowadzeniu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych przy aktywnym udziale mieszkańców.

Więcej informacji: http://partycypacjaobywatelska.pl/

 

Kategoria: