Przestrzeń dla partycypacji znowu w Wołominie

Przestrzeń dla partycypacji znowu w Wołominie

Przestrzeń dla partycypacji to projekt, który wspiera gminy w planowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium przy aktywnym udziale mieszkańców. Obecnie trwa druga edycja projektu – Gmina Wołomin brała udział również w pierwszej, w 2017 roku, kiedy to konsultowaliśmy plan CENTRUM. Dwudziestego stycznia odbyło się spotkanie sieciujące, podczas którego spotkaliśmy się w gronie kilkunastu miast i gmin biorących udział w projekcie. Wymieniliśmy się doświadczeniami, omówiliśmy potknięcia i podzieliliśmy dobrymi praktykami.

Głównym celem projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2” jest pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji dokumentów planistycznych na etapie zbierania wniosków do ich projektów, a także na etapie wyłożenia projektów do publicznego wglądu. Na te działania otrzymaliśmy grant w wysokości 20 000 zł.

Co będzie konsultowane w tym roku? Kolejny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego? Ależ skąd! Przed nami zupełnie nowe wyzwanie. Ponieważ od 2017 roku obowiązuje w Wołominie Gminny Program Rewitalizacji nadszedł czas na prace nad Miejscowym Planem Rewitalizacji, który będziemy z Państwem konsultować w ramach „Przestrzeni dla Partycypacji 2”. Obszar, który zostanie objęty planem znajdziecie TUTAJ

O tym czym różny się Miejscowy  Plan Zagospodarowania Przestrzennego od Miejscowego Planu Rewitalizacji możecie przeczytać TUTAJ i TUTAJ

Konsultacje rozpoczniemy późną wiosną, w tej chwili przygotowujemy materiały: Analizę komunikacji i Master Plan, które będą nasza baza wyjściowa do rozmów z mieszkańcami.

Projekt realizuje  Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” wspólnie z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju oraz Związkiem Miast Polskich m.in. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

Fot. Wojtek Radwański

Kategoria: