Przewóz rowerów autobusami linii L

Przewóz rowerów autobusami linii L

Zgodnie z obowiązującymi przepisami porządkowymi pasażerowie mają prawo przewozić rowery i hulajnogi (również elektryczne) w pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego – również w liniach lokalnych „L”.

Przypominamy zasady, jakie obowiązują pasażerów:
– wózek inwalidzki i dziecięcy zawsze mają pierwszeństwo przed rowerem! Jeśli komunikacją podróżuje pasażer z rowerem, a na przystanku wsiada osoba na wózku albo osoba z wózkiem dziecięcym, rowerzysta musi ustąpić miejsca. Jeśli nie ma innego wolnego miejsca, w którym możliwy jest przewóz rowerów, wówczas pasażer przewożący rower musi opuścić pojazd;
– pasażer przewożący rower lub hulajnogę może umiejscowić go w pojeździe wyłącznie w miejscu przeznaczonym dla wózków,
– za bezpieczny przewóz roweru lub hulajnogi odpowiada jego właściciel. Ma on obowiązek zapewnić nadzór nad przewożonym rowerem, w szczególności zaś zadbać o to, by nie przemieszczał się on wewnątrz autobusu. Odpowiada on również za wszelkie szkody wyrządzone przez rower lub hulajnogę;
– rower lub hulajnoga nie może utrudniać przejścia innym pasażerom, zagrażać bezpieczeństwu, powodować ryzyka zanieczyszczenia odzieży innych pasażerów. Brak spełnienia tych warunków może skutkować żądaniem opuszczenia pojazdu przez właściciela roweru lub hulajnogi;
– rażąca naruszanie zasad przewozu rowerów i nieopuszczenie pojazdu mimo żądania kierowcy może skutkować zawiadomieniem centrali ruchu bądź dyspozytora i wezwaniem służb porządkowych (policja, straż miejska).

Szczegółowe zapisy dotyczące przewozu rowerów, wózków i hulajnóg w pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego znajdują się w Uchwale XXVI/658/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 21 kwietnia 2016 w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym (link do uchwały).