Przypomnienie dotyczące organizacji ruchu w rejonie targowiska miejskiego przy ul. 1 Maja w Wołominie

Przypomnienie dotyczące organizacji ruchu w rejonie targowiska miejskiego przy ul. 1 Maja w Wołominie

Targowisko miejskie w Wołominie przy ul. 1 Maja w Wołominie czynne jest w czwartki i soboty. W związku ze zmożonym ruchem w te dni strażnicy Straży Miejskiej w Wołominie pełnią w tym rejonie służbę dbając nie tylko o ład i porządek na terenie przeznaczonym do działalności handlowej, ale również o drożność dróg dojazdowych. W rejonie targowiska wprowadzono organizację ruchu, zgodnie z którą na wyznaczonych odcinkach ulic obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się wszelkich pojazdów (na infografice odcinki zaznaczone są kolorem niebieskim).

Straż Miejska przypomina wszystkim kierowcom, którzy mimo to czują nieodpartą potrzebę wjechania „pod stragan” i zatrzymania pojazdu w rejonie obowiązywania zakazu muszą liczyć się z tym, że koszt zakupów może zostać powiększony o mandat w wysokości 100 zł i 1 punkt karny. Przypominamy również, że oprócz stref zakazu zatrzymywania się, we wskazanym obszarze obowiązują również ogólne zasady parkowania w rejonie skrzyżowań, przejść dla pieszych oraz wzdłuż linii ciągłych, rozdzielających pasy ruchu.