Przystań Lokalnych Inicjatyw

Ogłasza się otwarty konkurs ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie., pod tytułem: „Przystań Lokalnych Inicjatyw”.

ogłoszenie

Zarządzenie Nr 347/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 18.12.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu

Kategoria: