Punkt Aktywizacji dla osób niepełnosprawnych

Punkt Aktywizacji dla osób niepełnosprawnych

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego DROPS (Dom- Rodzina- Opieka- Praca- Szkolenia) uprzejmie informuje iż w lokalu przy ulicy Legionów 43 w Wołominie działa Punkt Aktywizacji dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Punkt otwarty jest przez 5 dni w tygodniu w godzinach 10.00 – 16.00.

Jednocześnie Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego – DROPS ogłasza nabór wśród osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wołomin, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich opiekunów na spotkania Grupy Wsparcia.

Celem grupy będzie integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, nauka nowych umiejętności społecznych oraz pokonywania barier w codziennym życiu, a także podniesienie poziomu własnej samooceny. Uczestnicy wezmą udział w zajęciach psychoedukacyjnych prowadzonych przez psychologa/psychoterapeutę, fizjoterapeutę, doradcę zawodowego, lekarza/dietetyka oraz oligofrenopedagoga.

Zapraszamy zainteresowane osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do wzięcia udziału w powyższym przedsięwzięciu. W celu zapisu prosimy o zgłaszanie się do Punktu Aktywizacji dla osób niepełnosprawnych w lokalu przy ulicy Legionów 43 w Wołominie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Wołomin w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok w formie wspierania realizacji zadania publicznego. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych po tytułem: „Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji.”

Kategoria: