Punkt pomocy psychologicznej

ulotka o pomocy psychologicznej Ukrainie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje, że osoby z Ukrainy przebywające w Polsce, przeżywające kryzys spowodowany sytuacją w ich ojczyźnie, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej. Z pomocy psychologicznej świadczonej w ramach Punktu Pomocy oraz Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy PCPR mogą korzystać także mieszkańcy powiatu wołomińskiego, którzy przyjęli uchodźców.

Punkt Pomocy Psychologicznej świadczy bezpłatne usługi w zakresie poradnictwa psychologicznego uchodźcom z Ukrainy w związku z sytuacją wojenną oraz pomagającym obywatelom z Polski. Porady udzielane są również w języku ukraińskim, angielskim, rosyjskim. Punkt koordynowany jest przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną przy PCPR i będzie realizowany w okresie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00. Konsultacje psychologiczne w Punkcie mają również charakter interwencyjny. Udzielana pomoc psychologiczna jest bezpłatna.

Działania podejmowane są na rzecz osób, rodzin, środowisk będących w stanie kryzysu w celu przywrócenia im równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie oraz zapobiegania wtórnej traumatyzacji osób poszkodowanych. Skala potrzeb społecznych na pomoc w sytuacji kryzysu i oczekiwania profesjonalnego wsparcia poszkodowanych formułowane wobec psychologów przekonują, że im szybszą profesjonalną pomoc otrzymają poszkodowani, zwłaszcza w traumatycznych wydarzeniach, tym mniejsze wystąpią u nich negatywne objawy pourazowe.

adres punktu:
Powiatowe Centrum Kultury „Fabryczka” Wołomin, ul. Orwida 20
godziny: poniedziałek-piątek 9.00-16.00
kontakt: + 48 797 184 419 pomoc.ukraina@pcprwolomin.pl; punkt.pomoc@pcprwolomin.pl