Konsultacje zmiany Regulaminu Konsultacji Społecznych – raport

Konsultacje zmiany Regulaminu Konsultacji Społecznych - raport

Przedstawiamy raport z konsultacji społecznych dotyczących zmiany Regulaminu Konsultacji Społecznych Gminy Wołomin przeprowadzonych zgodnie z Zarządzeniem nr 325/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 31 października 2017 r. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiadał Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Konsultacje miały formę:

1. pisemnego, w tym elektronicznego zbierania uwag,

2. zbierania uwag w punkcie konsultacyjnym,

3. spotkań otwartych z mieszkańcami Gminy Wołomin, które odbyły się 6 i 20 listopada 2017 r.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących zmiany Regulaminu Konsultacji Społecznych Gminy Wołomin

Kategoria: