Realizacja działań i szkoleń z zakresu ochrony zdrowia, w tym edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia

Realizacja działań i szkoleń z zakresu ochrony zdrowia, w tym edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pod tytułem „Realizacja działań i szkoleń z zakresu ochrony zdrowia, w tym edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia”.

ogłoszenie

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pod tytułem „Realizacja działań i szkoleń z zakresu ochrony zdrowia, w tym edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia”, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 76/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 21 marca 2022 r.

Ogłoszenie wyników konkursu

Unieważnia się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pod tytułem „Realizacja działań i szkoleń z zakresu ochrony zdrowia, w tym edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia”

Unieważnienie otwartego konkursu ofert