NGO

zdjęcie poglądowe - spotkanie - Pixabay

Zapraszamy na posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbędzie się w poniedziałek 5 lutego 2024 na godz. 17:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie w pok. 106. Posiedzenie Rady ma charakter otwarty i każdy zainteresowany może wziąć w nim udział. Agenda spotkania przedstawia się następująco: 1. Możliwości obniżenia podatku od nieruchomości dla NGO 2. Inicjatywa Lokalna – procedury i możliwości 3. Baza i promocja NGO – podsumowanie przesłanych informacji

Zdjęcie poglądowe - szkolenie

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Wołomin do udziału w bezpłatnym szkoleniu z ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. Szczegóły szkolenia Data: 30 stycznia 2024 r. (wtorek) godz. 18:00 Miejsce: Centrum Aktywności Wołomin Stara Elektrownia przy ul. Daszyńskiego 3 w Wołominie Prowadzący: Andrzej Rybus – Tołłoczko Harmonogram szkolenia obejmuje: – Zagadnienia dotyczące przepisów o ochronie danych osobowych, definicje, m.in.: danych osobowych i zbioru danych osobowych, administratora danych osobowych i

Zdjęcie poglądowe - szkolenie

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Wołomin do udziału w bezpłatnym szkoleniu z ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. Szczegóły szkolenia Data: 30 stycznia 2024 r. (wtorek) godz. 18:00 Miejsce: Centrum Aktywności Wołomin Stara Elektrownia przy ul. Daszyńskiego 3 w Wołominie Prowadzący: Andrzej Rybus – Tołłoczko Harmonogram szkolenia obejmuje: – Zagadnienia dotyczące przepisów o ochronie danych osobowych, definicje, m.in.: danych osobowych i zbioru danych osobowych, administratora danych osobowych i

„Prowadzenie działań wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego Wołomina”

Ogłasza się otwarty konkurs ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem: „Prowadzenie działań wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego Wołomina”. ogłoszenie konkursu Zarządzenie ws wyników konkursu  

„Przystań Lokalnych Inicjatyw”

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z  zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i  społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w  art.3 ust.  3  ustawy o  działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie, pod tytułem: „Przystań Lokalnych Inicjatyw”. ogłoszenie konkursu Zarządzenie ws wyników konkursu  

Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z  zakresu pomocy społecznej, w  tym pomocy rodzinom i  osobom w  trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem „Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej”. ogłoszenie konkursu Zarządzenie ws wyników konkursu  

Harcerska Akcja Zimowa 2024 - Zimowisko w Pasterce

W dniu 22 grudnia 2023 r. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Piaskowej 4, złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, pod tytułem: „Harcerska Akcja Zimowa 2024 – Zimowisko w Pasterce”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę

Wspieranie działań zapobiegających uzależnieniom i patologiom społecznym

W dniu 15 grudnia 2023 r. Stowarzyszenie Wołomińska Integracja Międzypokoleniowa, z siedzibą przy ul. Polskiej 35a w Wołominie, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Wspieranie działań zapobiegających uzależnieniom i patologiom społecznym”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na