NGO

Moja Mała Ojczyna

W dniu 6 czerwca 2024 r. Towarzystwo Skautowe HORN, z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 34 05-200 Wołomin, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Moja Mała Ojczyna”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w

"Promocja zdrowego stylu życia"

W dniu 27 maja 2024 r. Stowarzyszenie Diabetyków Wołomin z siedzibą w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3 , złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pod tytułem: „Promocja zdrowego stylu życia”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7

Harcerska Akcja Letnia 2024 - Profilaktyczny Obóz w Orzyszu

W dniu 22 maja 2024 r. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Piaskowej 4, Komenda Hufca ZHP Wołomin, ul. Długa 34, 05-200 Wołomin, złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem: „Harcerska Akcja Letnia 2024 – Profilaktyczny Obóz w Orzyszu”.

Moje teatralne alter ego 2

W dniu 14 maja 2024 r. Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju, z siedzibą przy ul. Powstańców 9, 05-240 Tłuszcz, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod tytułem „Moje teatralne alter ego 2”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę

Z dala od uzależnień

W dniu 30 kwietnia 2024 r. Rzymskokatolicka Parafia Św. Józefa Robotnika w Wołominie, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 44, 05-200 Wołomin, złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Z dala od uzależnień”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na

Propagowanie działań ekologicznych na terenie gminy Wołomin - oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 18 kwietnia 2024 r. Mazowiecka Straż Ochrony Przyrody, z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 200 D, 05-255 Stare Załubice, złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pod tytułem „Propagowanie działań ekologicznych na terenie gminy Wołomin”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww.

Wyprzedzić cukrzycę

W dniu 3 kwietnia 2024 r. Stowarzyszenie Diabetyków Wołomin, z siedzibą przy ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pod tytułem „Wyprzedzić cukrzycę”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej,

Małe Zbrodnie, Wielkie Wybory

W dniu 27 marca 2024 r. Stowarzyszenie Kastor, z siedzibą przy ul. Powstańców 9, 05-240 Tłuszcz, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Małe Zbrodnie, Wielkie Wybory”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie

Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych

W dniu 26 marca 2024 r. Polski Związek Niewidomych, z siedzibą przy ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, Koło PZN w Wołominie ul. Kościelna 43, 05-200 Wołomin, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod tytułem „Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych”. Zgodnie z art. 19a ust. 3

Z rowerem profilaktycznie

W dniu 20 marca 2024 r. Stowarzyszenie Szkoła Od-Nowa, z siedzibą przy ul. Szkolna 1, 05-200 Zagościniec, złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Z rowerem profilaktycznie”. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie