NGO

zdjęcie jest jednocześnie zaproszeniem na szkolenie online. Napisy na zdjęciu są powtórzeniem treści artykułu. W tle informacji na temat szkolenia znajdują się sylwetki ludzi, które obrazują spotkania biznesowe, prywatne lub inne aktywności.

Fundacja Ogarnij Emocje zaprasza 09.11.2020 o godzinie 17:00 na szkolenie online o tematyce: sprawozdania z realizacji zadań publicznych spotkanie poprowadzi doświadczony administratywista Andrzej Rybus-Tołłoczko szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Google Meets pod linkiem: https://meet.google.com/pec-kvya-wsn zainteresowanych zapraszamy do aktywnego udziału w szkoleniu online Zdanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Weź udział w Lidze NGOs!

Liga NGOs to program edukacyjny dla liderów społeczeństwa obywatelskiego. Zgłoszenia w terminie do dnia 1 października 2020 r. Tematyka zajęć obejmuje m.in.: fundraising, zarządzanie organizacją PR i komunikację prawne aspekty NGO wystąpienia publiczne leadership Networking – udział w programie to szansa na poznanie zaangażowanych osób z całej Polski. W trakcie I edycji Ligi uczestnicy nawiązywali między sobą współprace, których efekty możecie śledzić w naszych social mediach. Program obejmuje 7 weekendowych

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br. Punktem wyjścia do pracy nad

Herb Wołomina

W celu uporządkowania wiedzy w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji  na realizację zadań publicznych przez ngo, opracowano „Zasady przyznawania oraz tryb przekazywania z budżetu Gminy Wołomin dotacji na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Zarządzenie nr 132/2020 z dnia 28.04.2020r,