Realizacja programów i szkoleń z zakresu ochrony zdrowia

Ogłasza się otwarty konkurs ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pod tytułem „Realizacja programów i szkoleń z zakresu ochrony zdrowia, w tym edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia”.

ogłoszenie

wyniki

Kategoria: