Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 roku

Gaz

Informujemy, że został przedłużony okres, dla którego możliwe jest uzyskanie refundacji odpowiadającej podatkowi VAT, wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Refundacja podatku VAT przysługuje:
• gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
• źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB
• przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia 2024 r. do 31 lipca 2024 r. obowiązuje dochód za 2022 rok. W przypadku wniosków złożonych po 31 lipca 2024 r. obowiązuje dochód za 2023 rok. Do 30 września 2024 roku wnioski można składać w dowolnym terminie po otrzymaniu faktury VAT. Od 1 października 2024 roku wniosek może obejmować jedynie fakturę VAT otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających złożenie wniosku.

Jak złożyć wniosek?
W gminie Wołomin obsługą zadania zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski w tradycyjnej formie można składać w siedzibie OPS przy al. Armii Krajowej, 34 05-200 Wołomin, w pokoju nr 2 i 7 w godzinach pracy OPS. Tel. kontaktowy: 22 787 27 01 w. 415 i 416.
Wniosek można wysłać pocztą na adres Ośrodka lub za pomocą poczty elektronicznej (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Więcej szczegółów znajduje się na stronie OPS Wołomin – zwrot podatku VAT z tytułu ogrzewania gazem – aktywne łącze.

Do pobrania:
Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT 2023 (.PDF)
Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT 2024 (.PDF)