Rekomendacje sanitarne od 25 maja br.

Od dnia 25 maja br. mogą zostać otwarte placówki wsparcia dziennego, dzienne domy i kluby seniora, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej.

REKOMENDACJE SANITARNE