Rekrutacja pracowników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie przedłużona

Rekrutacja pracowników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie przedłużona

Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej zatrudni, w ramach umowy o pracę, pracowników do nowo otwieranego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie. Placówka typu A i B będzie ośrodkiem wsparcia dla 35 osób upośledzonych umysłowo z niepełnosprawnością sprzężoną, osób ze spektrum autyzmu i chorych psychicznie.

Poszukujemy instruktorów terapii zajęciowej, pedagogów, oligofrenopedagogów oraz psychologów, kierowcy.
Preferujemy osoby posiadające co najmniej trzymiesięczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu, przy czym pierwsze 3 miesiące będą na umowę zawartą na okres próbny.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV mailem, na adres: dialog@wolomin.org.pl
Prosimy również o dołączenie klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października 2019 r.
Wybrani kandydaci/tki otrzymają do wykonania zadanie rekrutacyjne i zostaną zaproszeni/one na rozmowę rekrutacyjną w terminie dwóch tygodni od zakończenia rekrutacji.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane zgłoszenia oraz wcześniejszego zakończenia rekrutacji (zgłoszenia rozpatrujemy na bieżąco).

W zgłoszeniu prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim liście motywacyjnym, CV i załączonych dokumentach na potrzebę przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Fundację dla Polski z siedzibą w Warszawie (00-031) przy ul. Szpitalnej 5/3.”

Kategoria: