Remont dachu budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie

podpisanie umowy

Inwestujemy w placówki oświatowe i rozwój ich infrastruktury. Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina podpisała umowę na remont dachu budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 3 w Wołominie.

Oświata jest i pozostanie moim priorytetem, zarówno w sferze inwestycji i modernizacji budynków, jak i w zakresie podnoszenia jakości nauczania. Dzięki inwestycji za ponad 400 tys. zł zwiększymy bezpieczeństwo oraz stworzymy przyjazne miejsce do kształcenia kolejnych pokoleń naszych wychowanków – napisała na swoim profilu Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina.