REWITALIZACJA 2.0 – ankieta na start

zdjęcie przedstawiające kota na balkonie obok napis rewitalizacja 2.0

Gminny Program Rewitalizacji (w skrócie GPR) to jeden z NAJWAŻNIEJSZYCH dokumentów strategicznych gminy. Aby jego założenia odpowiadały aktualnym potrzebom musimy go unowocześniać, dopasowywać i aktualizować. A że rewitalizacja opiera się na partycypacji społecznej to Wasze zdanie będzie miało kluczowe znaczenie w dostosowaniu programu do współczesnych wyzwań.

Zapraszamy Was do dyskusji o zrealizowanych działaniach, komunikacji procesu rewitalizacji i kierunkach przyszłości.

Na początek – wypełnijcie  anonimową ankietę.

TUTAJ WYPEŁNISZ ANKIETĘ  (bezpośredni link do ankiety)

Nie ma rewitalizacji bez partycypacji – dlatego liczymy na Wasz współudział!

Dla przypomnienia –  czym jest REWITALIZACJA

to szereg działań, dzięki którym przywracamy do życia zdegradowaną część miasta. Pojęcie zdegradowana oznacza nie tylko zniszczone, zaniedbane budynki i niefunkcjonalną infrastrukturę, ale przede wszystkim kryzys socjalny skutkujący przenoszeniem handlu, usług i życia społecznego na obrzeża miasta. Dlatego istotą rewitalizacji jest praca z ludźmi i lokalną społecznością. To partycypacja społeczna, aktywizacja i zachęcanie do zaangażowania w sprawy miasta.

Remonty budynków i przestrzeni publicznej są oczywiście częścią tego procesu a nie jego istotą.

Rewitalizacja to działanie, którego powodzenie zależy od nas wszystkich – mieszkańców całego miasta, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury i samorządu.

Obszar rewitalizacji wynosi 58,4 ha co stanowi 4% całkowitej powierzchni Wołomina, jednocześnie jest to obszar o wysokiej gęstości zaludnienia. To centrum naszego miasta obejmujące „wołomińską starówkę”.

Kategoria: