Rewitalizacja 2.0 – diagnoza

zdjęcie ulicy z napisem ankieta diagnoza

Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji trwa.

Za nami część ewaluacyjna (czyli ocena skuteczności naszego programu). Teraz chcemy dokładnie zdiagnozować problemy obszaru i aktualne potrzeby jego mieszkańców. Dlatego Wasz głos – głos lokalnej społeczności ma tu kluczowe znaczenie. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Informacje zbieramy anonimowo do 13 października 2023 r. i posłużymy się nimi aktualizując Gminny Program Rewitalizacji.

ANKIETĘ wypełnisz TUTAJ (bezpośredni link do ankiety)

Wkrótce zaprosimy Państwa na szereg spotkań warsztatowych podczas których wspólnie wytyczymy przyszłe kierunki wołomińskiej rewitalizacji. Pamiętajcie, proces, o którym mówimy to przede wszystkim uzdrawiające działania społeczne. Istotą rewitalizacji jest praca z ludźmi i lokalną społecznością. To partycypacja społeczna, aktywizacja i zachęcanie do zaangażowania w sprawy miasta. Remonty budynków i przestrzeni publicznej są oczywiście częścią tego procesu a nie jego istotą.

Rewitalizacja to działanie, którego powodzenie zależy od nas wszystkich – mieszkańców całego miasta, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury i samorządu!

Obszar rewitalizacji wynosi 58,4 ha co stanowi 4% całkowitej powierzchni Wołomina, jednocześnie jest to obszar o wysokiej gęstości zaludnienia. To centrum naszego miasta obejmujące „wołomińską starówkę”.