Zielone Klasy i Grupy – rośnie liczba miłośników przyrody!

Zielone Klasy i Grupy - rośnie liczba miłośników przyrody!

Mamy coraz więcej młodych miłośników przyrody w gminie Wołomin! Realizowany od kilku lat projekt edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży przyciąga zainteresowanie coraz liczniejszego grona uczestników. W roku szkolnym 2022/2023 zgłosiła się rekordowa liczba Zielonych Klas i Zielonych Grup – łącznie jest to 80 oddziałów!

Kształtowanie świadomości ekologicznej jest częścią zrównoważonego rozwoju. Właściwa i skuteczna ochrona środowiska naturalnego uzależniona jest od poziomu wiedzy społeczeństwa. Warto więc troskę o nasze wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne, zaszczepić w dzieciach jak najwcześniej. W związku z tym już od kilku lat w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Wołomin funkcjonuje projekt pod nazwą Zielone Klasy i Grupy. Wśród podejmowanych zagadnień znajdują się tematy z zakresu ochrony wód, powietrza i przyrody oraz właściwej segregacji odpadów i jej znaczenia dla środowiska. Tegoroczna edycja poświęcona jest zmianom klimatu oraz przeciwdziałaniu ich skutkom.

Wykaz placówek oświatowych zgłoszonych do programu Zielonych Klas i Grup w roku szkolnym 2022/2023:
• Przedszkole nr 5 im. „Kota w butach” w Wołominie – 5 grup
• Przedszkole nr 6 im. „Bajka” w Wołominie – 8 grup
• Przedszkole nr 8 im. „Czerwonego Kapturka” w Wołominie – 3 grupy
• Przedszkole nr 2 im. „Pyzy Wędrowniczki” w Wołominie – 4 grupy
• Przedszkole nr 9 im. „Jasia i Małgosi” w Wołominie – 5 grup
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie Przedszkole im. „Małych Odkrywców” – 4 grupy
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiźnie, Szkoła Podstawowa – 8 klas
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach, Przedszkole im. „Pszczółki Mai” – 3 grupy
• Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Starych Grabiach – 8 klas
• Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. J. Piłsudskiego w Wołominie – 16 klas
• Szkoła Podstawowa im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Czarnej – 9 klas
• Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi z Oddziałami Integracyjnymi w Wołominie – 2 klasy
• Zespół Szkół nr 3 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wołominie – 4 klasy
• I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie – 1 klasa