Rozpoczęcie budowy ulicy Oleńki

Rozpoczęcie budowy ulicy Oleńki

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podpisała umowę z wykonawcą na budowę drogi gminnej ul. Oleńki na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja. Inwestycja ma na celu ulepszenie infrastruktury drogowej, co zapewni lepszy przepływ ruchu oraz zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Wszystkie prace będą realizowane z uwzględnieniem minimalizacji niedogodności dla mieszkańców. Zakończenie prac zaplanowano na 9 czerwca 2025 roku. Na wykonanie tej inwestycji gmina pozyskała 2 mln zł dofinansowania w ramach VIII Edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.