Rusza akcja “Bezpieczny Wołomin”

Rusza akcja "Bezpieczny Wołomin"

Wołomin – nasze miejsce na ziemi. Miejsce, w którym chcemy czuć się bezpieczni. 27 lutego 2018 r. Burmistrz Elżbieta Radwan podpisała list intencyjny rozpoczynający współpracę pomiędzy Gminą Wołomin, a Komendą Powiatową Policji w zakresie rozszerzenia i wzmocnienia istniejących kontaktów w celu realizowania programu ”Bezpieczny Wołomin”.

Celem inicjatywy jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wołomin, poprzez propagowanie wiedzy i zachowań służących poprawie bezpieczeństwa, polepszenie jakości infrastruktury lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, dróg, chodników, oświetlenia itp., prowadzenie kampanii społecznych we współpracy z lokalnymi środowiskami oraz wspieranie inicjatyw mieszkańców służących poprawie bezpieczeństwa lokalnego.

W ramach programu dopuszcza się możliwość szerokiej współpracy z lokalnymi organizacjami w celu propagowania zasad bezpieczeństwa. Pierwszą akcją realizowaną w programie „Bezpieczny Wołomin” będzie kampania dotycząca bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych pt. „Więcej troski – bezpieczniej”. W następnej kolejności planowane są inicjatywy „Bezpieczny senior” oraz „Bezpieczeństwo w sieci”.

Kategoria: