Rusza nabór do Młodzieżowej Rady Ekologicznej

Rusza nabór do Młodzieżowej Rady Ekologicznej

Młodzieżowa Rada Ekologiczna jest ogólnopolską inicjatywą społeczno-edukacyjną działającą pod Patronatem Ministra Środowiska, mającą na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez promowanie idei zrównoważonego rozwoju i zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Do kompetencji Młodzieżowej Rady Ekologicznej przy Ministrze Środowiska należą wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej dotyczącej środowiska, a w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra Środowiska, w tym propozycji rozwiązań oraz propozycji rozwiązań.

Jeśli jesteś uczniem lub studentem w wieku 13-21 lat i chcesz działać na rzecz środkownika wypełnij formularz dostępny on-line i dołącz do Młodzieżowej Rady Ekologicznej! Nabór trwa do 9 września 2020 roku!

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Kategoria: