Rusza nabór wniosków na wymianę pieców

Rusza nabór wniosków na wymianę pieców

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr VIII-63/2019 z dnia 30 maja 2019 r. zmienionej uchwałą nr XXV-168/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin od 04.01.2021 do 31.05.2021 r.,rusza nabór na wymianę starego nieekologicznego pieca na ekologiczne źródło ciepła. To, czy będziemy mogli ostatecznie podpisać umowy i zrealizować zadanie w 2021 r. nie jest jeszcze pewne – do czasu uchwalenia budżetu. W oczekiwaniu na zmianę decyzji radnych robimy to, co jest na razie możliwe.

Wnioski przyjmowane będą bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie (stanowiska podawcze 1 i 2). Prosimy nie pozostawiać wniosków w urnach przed Urzędem.

Wniosek wraz z załącznikiem należy pobrać ze strony: https://wolomin.org/wydzial-ochrony-srodowiska-wnioski/

Bezpośredni odnośnik do wniosku.

Regulamin w sprawie wymiany źródeł ciepła stanowi załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII-63/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin i jest dostępny na BIP-ie Gminy Wołomin pod linkiem:

https://wolomin.bip.net.pl/?a=16387