Ruszyła I edycja “Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych”

Ruszyła I edycja "Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych"

OŻYW SWOJĄ OKOLICĘ! 

Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych 
Celem programu jest zwiększenie aktywności mieszkańców terenu objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030 oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta poprzez wsparcie finansowe projektów lokalnych realizowanych w centrum Wołomina.

 • Konkurs ma charakter cykliczny.
 • I nabór trwa od 20 marca do 16 kwietnia 2018 r.

Kto może wziąć udział? 

Grupy nieformalne, obywatelskie, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, osoby fizyczne.

Jakie są zasady udziału w konkursie? 

Działania w ramach zgłaszanych projektów muszą być przewidziane do realizacji w ciągu maksymalnie 90 dni a ich adresatami powinny być głównie mieszkańcy obszaru GPR. Przedsięwzięcia muszą być realizowane na terenie GPR i muszą być zgodne z celami strategicznymi ujętymi w dokumencie GPR.

Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach: minigranty dla organizacji pozarządowych, mikrowsparcie na działania animacyjno-kulturalne na podwórkach, moje podwórko (remont podwórek).

Działania powinny wpisywać się w następujące obszary: 

 • pobudzenie zaangażowania mieszkańców terenu objętego GPR w sprawy lokalne,
 • zachęcenie mieszkańców terenu objętego GPR do podejmowania oddolnych działań na rzecz dobra wspólnego,
 • zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich,
 • wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym,
 • wykorzystywanie lokalnej infrastruktury i zasobów,
 • poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych.

Do zdobycia nawet do 15 000 zł! 

Terminy kolejnych naborów będą ogłaszane na stronie wolomin.org

Organizatorem naboru jest Gmina Wołomin, projekty będą finansowane ze środków budżetu Gminy Wołomin.

Więcej informacji na temat programu udzielają pracownicy Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Wołominie: 22 763 30 17; rewitalizacja@wolomin.org.pl, pokój 210 (II piętro).

Do pobrania:

 1. GPR Wołomin
 2. Formularz
 3. Regulamin
 4. Zgoda na udostępnienie terenu
 5. Zgoda na udział w projekcie
Kategoria: