Ruszyła kampania informacyjna dotycząca jakości połączeń w sieciach komórkowych

Ruszyła kampania informacyjna dotycząca jakości połączeń w sieciach komórkowych

Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował kampanię dla użytkowników telefonów komórkowych, skarżących się na słabą jakość połączeń. Chcąc wzmocnić siłę sygnału, abonenci często instalują na własną rękę przekaźniki, przez co nieświadomie łamią prawo. Opracowana kampania ma na celu uświadomienie konsekwencji instalowania nielegalnych wzmacniaczy.

Pracujący nielegalnie wzmacniacz GSM zakłóca skutecznie obszar o promieniu około 1000 metrów, a z uwagi na fakt, że najczęściej posiada antenę ze znacznym zyskiem energetycznym, niejednokrotnie montowaną na dachu budynku, może osiągać dużo większe zasięgi zakłóceniowe, dochodzące nawet do 2400 metrów. Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne, każdy, kto bez wymaganego pozwolenia używa urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, podlega karze grzywny w wysokości do 1000 złotych.

Jeśli indywidualny użytkownik (osoba fizyczna lub firma) chciałby wzmocnić sygnał sieci komórkowej w miejscu korzystania z telefonu powinna zwrócić się do operatora swojej sieci o zainstalowanie takiego urządzenia. Prawidłowe działanie wzmacniaczy sygnału zależy bowiem nie tylko od ich parametrów technicznych, ale również od miejsca i sposobu ich zainstalowania, użytej anteny oraz konfiguracji z działającymi stacjami bazowymi telefonii komórkowej. Operator nie ma jednak obowiązku zainstalowania wzmacniacza i np. ze względów ekonomicznych lub technicznych może odmówić jego instalacji dla pojedynczych użytkowników. Prezes UKE nie może w żaden sposób nakazać operatorowi instalacji takich urządzeń.

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Kategoria: