Samorządy łączą siły, aby godnie upamiętnić 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920

Samorządy łączą siły, aby godnie upamiętnić 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920

15 lipca, dokładnie miesiąc przed jubileuszowymi obchodami gmina Wołomin wraz z ponad 20 samorządami spotkali się w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, aby podpisać deklarację przystąpienia do Samorządowego Komitetu na rzecz upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Pomysłodawcą powołania komitetu jest gmina Wołomin na czele z Panią Burmistrz Elżbietą Radwan.

Dziękujemy za poparcie inicjatywy marszałkowi Tomasz Grodzki oraz innym przedstawicielom Senatu za umożliwienie zorganizowania spotkania w tak symbolicznym i ważnym miejscu. Postanowiliśmy działać wspólnie, aby godnie pielęgnować pamięć o triumfie polskiego oręża.

Głównym obszarem działań Komitetu będzie wspieranie przygotowania uroczystości jubileuszowych oraz inicjatywy budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Ossowie. Dla mnie, jako gospodarza gminy Wołomin, na terenie której położony jest Ossów, będzie to zwieńczenie wieloletnich starań. W ramach Komitetu przewidzianych jest szereg działań lokalnych i ogólnopolskich. – powiedziała Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina.

W ramach przygotowań do obchodów rocznicowych samorządy współpracują z prof. Grzegorzem Łukomskim, współautorem – wraz z Elżbietą Szumiec-Zielińską książki pt. „Zwycięstwo Polski, ocalenie Europy! Bitwa Warszawska 1920” – pierwszej tak całościowej publikacji dotyczącej konfliktu polsko–bolszewickiego oraz codziennego życia toczącego się w jego cieniu. Premiera książki zaplanowania jest na sierpień br. Do tej publikacji nawiązywać będzie prezentowana zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju wystawa, która na kilkudziesięciu planszach opowie przejmującą historię bohaterów Bitwy Warszawskiej i miejsc, które na zawsze powinny zapisać się w naszej pamięci. 4 sierpnia – na 100 dni przed listopadową rocznicą odzyskania niepodległości wystartuje kampania informacyjno–edukacyjna, która będzie realizowana w mediach społecznościowych.

Bitwa Warszawska – zaliczana do osiemnastu najważniejszych bitew w dziejach świata, porównywana z wiktorią wiedeńską z 1683 r. – była najważniejszym etapem trwającej od jesieni 1918 r. r. wojny polsko–bolszewickiej. Trwała od 13 do 25 sierpnia, a jej przełomem był 14 sierpnia. Trwały wówczas zacięte walki na odcinku warszawsko–modlińskim w okolicach Ossowa, Radzymina i Leśniakowizny, które od stolicy dzieli jedynie kilkanaście kilometrów. Zwycięski bój pod Ossowem i śmierć ks. Ignacego Skorupki miały dla oddziałów polskich znaczenie symbolu, a przypadające nazajutrz (15 sierpnia) święto Matki Boskiej ochrzczono mianem „cudu nad Wisłą”. W wyniku przenikliwego polskiego planu operacyjnego Józefa Piłsudskiego – sprawnie zrealizowanego przez gen. Tadeusza Rozwadowskiego – 16 sierpnia rozpoczęła się kontrofensywa znad Wieprza. Odtąd inicjatywa w wojnie przeszła w ręce polskie. Doprowadziło to do zawarcia 18 marca 1921 r. traktatu pokojowego w Rydze.

„Współczesna historia cywilizacji zna mało wydarzeń posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą w roku 1920. Nie zna zaś ani jednego, które by było mniej docenione” – napisał brytyjski dyplomata Edgar Vincent D’Abernon. O wojnie polsko–bolszewickiej, w przeciwieństwie do historyków polskich, w bardzo niewielkim zakresie wspominali dotąd badacze spoza kraju, a świadomość jej znaczenia w małym stopniu obecna jest w powszechnej świadomości historycznej Europejczyków.

Inicjatywę wspierają marszałek Senatu Tomasz Grodzki, a także Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” oraz Fundacja Niezwykła Historia.