Solidarność z Czerskiem! Bory Tucholskie po katastrofalnym tornadzie!

Solidarność z Czerskiem! Bory Tucholskie po katastrofalnym tornadzie!

W związku z otrzymanym dziś apelem Burmistrza Czerska, gminy w Borach Tucholskich, dotkniętej katastrofalnymi huraganami, które przeszły w ostatnim czasie w tym rejonie, dotyczącym udzielenia pomocy w usuwaniu skutków tych zdarzeń Burmistrz Wołomina natychmiast podjęła decyzję o wysłaniu do gminy Czersk w dniu jutrzejszym strażaków z gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych.
W akcji w rejonach objętych kataklizmem udział weźmie dwunastu strażaków (6 – strażaków z OSP Wołomin oraz 6 z pozostałych jednostek z terenu gminy) oraz 2 średnie wozy bojowe wraz ze sprzętem do pomocy w usuwaniu skutków tych zdarzeń. Strażacy w pierwszej kolejności zajmą się wycinką poskręcanych wichurą drzew. Na terenie dotkniętym zniszczeniami pozostaną przez 7 dni.
Poszkodowanych można wspierać także darowiznami. Wszelkie informacje na stronach Gminy Czersk.
http://czersk.pl/
https://www.facebook.com/gmina.czersk/