Spotkanie dla przedstawicieli NGO

Spotkanie dla przedstawicieli NGO

W czwartek 4 lipca o godz. 16:00 w sali 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie (ul. Ogrodowa 4) odbędzie się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu gminy Wołomin.

Spotkanie będzie poświęcone propozycji utworzenia Gminnej Rady Pożytku Publicznego. Zostanie przedstawione stosowne projekty: uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego oraz kompetencji Rady. Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje z terenu gminy.

Kategoria: