Spotkanie organizacyjne Festiwalu Literackiego Znaczenia

biblioteka

Festiwal Literacki Znaczenia nabiera coraz więcej barw, odcieni i niuansów. Podczas dzisiejszego spotkania Magdalena Ulejczyk – dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury, Izabela Bednarczyk – zastępca dyrektora ds. artystycznych Mazowieckiego Instytutu Kultury, Elżbieta Szymańska i Agnieszka Daroch z Działu Teatru Mazowieckiego Instytutu Kultury w  Warszawie, oraz Urszula Zajączkowska – dyrektor artystyczna Festiwalu oraz Izabela Bochińska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, nakreśliły zarys programowy Festiwalu, który już wkrótce oddamy w Wasze ręce. Program jest niezwykle bogaty, różnorodny i  zaskakujący, jednym słowem – wyjątkowy. I to wszystko wydarzy się w ciągu zaledwie jednego dnia. W spotkaniu uczestniczyli również gospodarze naszego miasta, Elżbieta Radwan – burmistrz, Łukasz Marek – wiceburmistrz oraz sekretarz Małgorzata Izdebska, którzy od samego początku wspierają ideę, jak i sam Festiwal. Przy tak artystyczno-organizacyjnym zaangażowaniu i Waszej obecności podczas Festiwalu, to po prostu nie może się nie udać.

Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie