Spotkanie w sprawie budowy ul. Krańcowej w Lipinkach i ul. Granicznej w Dobczynie

Spotkanie w sprawie budowy ul. Krańcowej w Lipinkach i ul. Granicznej w Dobczynie

Wszystkie osoby zainteresowane budową odcinka drogi ul. Krańcowej w Lipinkach i ul. Granicznej w Dobczynie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w poniedziałek 20 maja 2019 roku o godzinie 17:00 w sali 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie. Podczas spotkania zostaną omówione i uzgodnione rozwiązania projektowe, na podstawie których będą kontynuowane prace projektowe.

Spotkanie odbywa się w związku z realizacją przez gminę Wołomin inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy odcinka drogi położonego w części na terenie gminy Klembów (ul. Graniczna w miejscowości Dobczyn) oraz w części na terenie gminy Wołomin (ul. Krańcowa w miejscowości Lipinki) w pikietażu roboczym od km 0+000,00 do km 0+724,00 wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach zadania inwestycyjnego pn. “Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Krańcowej w Lipinkach”.

Kategoria: