Spotkanie w sprawie omówienia koncepcji budowy odcinka ul. Duczkowskiej

Spotkanie w sprawie omówienia koncepcji budowy odcinka ul. Duczkowskiej

Zapraszamy na spotkanie w sprawie omówienia koncepcji budowy odcinka ul. Duczkowskiej od działki ew. nr 15 do działek ew. nr 3/1 i 3/2 obręb Nowe Lipiny, które odbędzie się w dniu 10.04.2018 r. o godz. 14.00 w sali 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Więcej informacji:
Wydział Inwestycji
tel: 22 763 30 94

Kategoria: