Spotkanie w sprawie Wołomińskiego Grantu Oświatowego

Spotkanie w sprawie Wołomińskiego Grantu Oświatowego

W poniedziałek 8 czerwca 2020 roku burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan wraz z swoim zastępcą Łukaszem Markiem, Markiem Górskim – przewodniczącym Rady Miejskiej, Karolem Cudnym – radnym Rady Miejskiej w Wołominie i przewodniczącym Komisji Edukacji RM oraz dyrektorami szkół dyskutowali nad wprowadzeniem Wołomińskiego Grantu Oświatowego.

Wołomiński Grant oświatowy to szansa na prowadzenie dodatkowych działań edukacyjnych w zakresie: nauki, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, edukacji medialnej i prawnej, postaw patriotycznych i obywatelskich oraz kompetencji komunikacyjnych i społecznych. Dofinansowanie na realizację projektów będę mogły otrzymać szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin.

O postępach prac będziemy informować na bieżąco.

Kategoria: