Sprawdź swoją wiedzę o historii Wołomina!

Sprawdź swoją wiedzę o historii Wołomina!

III Wielki Test Wiedzy o Historii Wołomina za nami! We wtorek 14 maja 2019 roku w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie 14 śmiałków zmierzyło się 45 pytaniami.

Ile linii tramwaju konnego funkcjonowało w Wołominie w okresie międzywojennym? Jaka instytucja kulturalna znajdowała się na Placu Górnośląskim? W którym roku w dokumentach Metryki Mazowieckiej pojawia się po raz pierwszy nazwa „Volin”, która po licznych przekształceniach przybrała formę „Wołomin”? To tylko 3 wybrane pytania z pierwszego poziomu, z którymi musieli zmierzyć się uczestnicy Testu. W drugim poziomie należało znaleźć błędy rzeczowe w zdaniach i poprawić je. Ostatni, trzeci poziom polegał na udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania. Wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę zachęcamy do zmierzenia się z testem! Życzymy dobrej zabawy i wielu poprawnych odpowiedzi!

Pobierz:
III Wielki Test Z Historii Wołomina (.PDF)

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Wspólnota Pokoleń. Współorganizatorzy: Urząd Miejski w Wołominie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie.
Wydarzenie odbywa się pod patronatem Burmistrza Wołomina Elżbiety Radwan.

Kategoria: