Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” – jak działamy?

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” – jak działamy?

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowy podział statystyczny województwa mazowieckiego, który wyznaczył metropolię warszawską obejmującą Warszawę oraz 69 otaczających ją gmin wchodzących w skład dziewięciu powiatów. W związku z powyższym pojawiły się nowe uwarunkowania rozwojowe, a przed samorządami stoi wielkie wyzwanie wspólnego budowania harmonijnie rozwijającej się metropolii.

Jednym z narzędzi wykorzystywanych do wzmacniania i wykorzystywania potencjału rozwojowego obszaru jest współpraca w ramach Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”, którego głównym założeniem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz ochrona wspólnych interesów jego członków. W ramach Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” samorządowcy rozwiązują problemy, z którymi trudno jest im mierzyć się indywidualnie. Ważne obszary działania Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” to transport publiczny, gospodarka odpadami, edukacja, ochrona powietrza oraz adaptacja do zmian klimatu.

Umożliwiamy wymianę doświadczeń i podejmujemy wspólne inicjatywy. Głos wypracowany na forum metropolitalnym ma szansę zostać dostrzeżony na poziomie nie tylko krajowym, ale i europejskim. Razem przyczyniliśmy się do zablokowania niebezpiecznego pomysłu „Wielkiej Warszawy” wg #LexSasin. Wypracowaliśmy i przekazaliśmy Rządowi propozycję konkretnej rekompensaty ubytku dochodów Jednostek Samorządu Terytorialnego wynikających zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Jednym z ważnych aspektów naszej współpracy są negocjacje dotyczące zintegrowanego, maksymalnego wykorzystania przez metropolię warszawską funduszy europejskich w najbliższych wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2021-2027.

Obecnie w ramach Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” powołano specjalne zespoły robocze, które wraz z ekspertami będą analizować, opiniować, a także tworzyć rozwiązania i propozycje zmian legislacyjnych wpływających na codzienne życie mieszkańców metropolii warszawskiej. Jednym z najbardziej istotnych problemów na przełomie lat 2018-2020 jest trudna sytuacja związana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Chaos legislacyjny, zbyt mała liczba instalacji, rosnące ceny ustalane przez operatorów odbierających odpady – to główne problemy z jakimi mierzą się samorządowcy. Naszym celem jest przygotowanie rozwiązań, które w ramach współpracy rządu i samorządu zatrzymają kryzys śmieciowy, a jednocześnie uchronią mieszkańców przed skutkami kolejnych podwyżek. Stowarzyszenie przyjęło stanowisko, w którym sformułowano 5 postulatów pod adresem rządu. Jeden z nich mówi o 50 proc. rządowym dofinansowaniu do opłat ponoszonych przez segregujących odpady mieszkańców.

Równolegle trwają prace nad przygotowaniem rozwiązań prawnych określających ramy współpracy metropolitalnej, co umożliwi pełniejsze wykorzystanie wspólnego potencjału, zwiększy efektywność i jakość zarządzania w metropolii warszawskiej.

Dla samorządów zjednoczonych w Stowarzyszeniu „Metropolia Warszawa” najistotniejsza jest integracja obszaru oraz zwiększenie możliwości wykorzystania jego szans rozwojowych dla poprawy warunków i jakości życia mieszkańców. Aktywna współpraca jest niezbędna, aby metropolia warszawska stała się jednym z ważniejszych centrów rozwojowych Europy Środkowej.
Zachęcamy do odwiedzenia serwisu internetowego: http://sm.waw.pl

Kategoria: