Strajk nauczycieli w gminie Wołomin

Strajk nauczycieli w gminie Wołomin

Rozpoczął się strajk nauczycieli. W gminie Wołomin do akcji przystąpiło 16 z 19 jednostek oświatowych. Strajkujące szkoły i przedszkola są otwarte i zapewniają opiekę dzieciom przebywającym na swoim terenie. Podczas strajku pracownicy jednostek gminnych mogą przyprowadzać swoje dzieci do pracy.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez prezes Zarządu Oddziału ZNP w Wołominie w piśmie z dnia 28 marca 2019 r. (uchwała Nr 14/2019 z dnia 27 marca 2019 r.), akcja strajkowa odbywa się w:
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiźnie,
Zespole Szkół nr 1,
Zespole Szkół nr 3 w Wołominie,
Szkole Podstawowej nr 2,
Szkole Podstawowej nr 3,
Szkole Podstawowej nr 4,
Sportowej Szkole Podstawowej nr 5,
Szkole Podstawowej nr 7,
Szkole Podstawowej w Starym Grabiu,
Szkole Podstawowej w Zagościńcu,
Szkole Podstawowej w Ossowie,
oraz w Przedszkolach: nr 2, nr 5, nr 6, nr 9, nr 10 w Wołominie.
Placówki, które nie strajkują to Przedszkole nr 8 w Wołominie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Duczkach i Szkoła Podstawowa w Czarnej.

Pracownicy jednostek oświatowych sprawujący w tym czasie opiekę nad dziećmi mogą korzystać ze wsparcia gminnych instytucji i jednostek organizacyjnych.
Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920” w Ossowie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie, Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, Miejski Dom Kultury w Wołominie, Ośrodek Sportu i Rekreacji “Huragan” w Wołominie oraz Ochotnicza Straż Pożarna Wołomin przygotowały specjalne lekcje i pokazy dla dzieci. Zajęcia te mogą zostać zorganizowane na wniosek opiekunów grup.
Strajkujące przedszkola nie zapewniają podczas akcji protestacyjnej wyżywienia. Szkoła Podstawowa nr 4 zapewnia obiad dla dzieci, które wg deklaracji rodziców będą uczęszczały do szkoły.
W Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 kuchnia mogłaby wydawać posiłki, ale rodzice zadecydowali, że zapewnią dzieciom opiekę we własnym zakresie.

Egzaminy gimnazjalne w Duczkach i w Czarnej przebiegną zgodnie z ustalonym harmonogramem. Trwają rozmowy dotyczące zapewnienia egzaminatorów w pozostałych szkołach. Do egzaminu gimnazjalnego mają przystąpić gimnazjaliści w 8 szkołach.

Informacji na temat przebiegu strajku udziela prezes Zarządu Oddziału ZNP w Wołominie Katarzyna Kadzidłowska oraz przedstawiciele komitetów strajkowych w poszczególnych szkołach i przedszkolach biorących udział w strajku.

Kategoria: