Straż Miejska szuka pracowników

Straż Miejska szuka pracowników

Informujemy, że Straż Miejska w Wołominie prowadzi rekrutację pracowników na stanowiska:
• Aplikant (1 etat) w Referacie Profilaktyki i Ekologii
• Strażnik Miejski (1 etat) w Referacie Profilaktyki i Ekologii

Informacja na temat wymogów znajduje się w opisach stanowisk. Dokumenty należy złożyć do godz. 14:00 21 sierpnia 2020 roku osobiście w Komendzie Straży Miejskiej w Wołominie, ul. Legionów 31a lub wysłać pocztą na adres: Komenda Straży Miejskiej w Wołominie, ul. Legionów 31a, 05-200 Wołomin, w zamkniętej kopercie z podaniem stanowiska, na które się aplikuje.

Pobierz:
ogłoszenie o pracę APLIKANT 08 2020
ogłoszenie o pracę Strażnik 08 2020

Kategoria: