Stypendia dla absolwentów – przypomnienie

Stypendia dla absolwentów - przypomnienie

Przypominamy, że wybitnie uzdolnieni absolwenci szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkali na stałe na terenie gminy Wołomin, na podstawie Uchwały nr XXI-105/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 r. mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych za osiągnięte wyniki.

Termin składania wniosków upływa 10 dni po zakończeniu roku szkolnego (tj. 10 września), a w przypadku stypendium dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 10 dni po terminie ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego.

Wnioski złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.
Zgodnie z regulaminem przyznawania ww. stypendiów, osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest:
1) absolwent, jeśli jest pełnoletni,
2) rodzic bądź opiekun prawny absolwenta, jeśli absolwent nie ma ukończonych 18 lat.
Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o stypendium proszone są o dokładne zapoznanie się z treścią ww. uchwały wraz z regulaminem, które stanowią podstawę przyznawania przedmiotowych stypendiów.

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie, stanowiska podawcze nr 2 i 3 Centrum Obsługi Mieszkańców.
Za termin złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Wołominie.
Informacji w sprawie ww. stypendiów udziela Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji (pok. 216, tel. 22 763-30-24).

Pobierz:
Uchwałę wraz z regulaminem (.PDF)
Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium (.DOC)

Kategoria: