Stypendia dla absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 2017

Stypendia dla absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 2017

Przypominamy, że w dniu 10 września 2017 r. mija termin składania wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Wołomin. Wnioski złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.
Zgodnie z regulaminem przyznawania ww. stypendiów, osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest:
1) absolwent, jeśli jest pełnoletni,
2) rodzic bądź opiekun prawny absolwenta, jeśli absolwent nie ma ukończonych 18 lat.
Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o stypendium proszone są o dokładne zapoznanie się z załączoną uchwałą i regulaminem, które stanowią podstawę przyznawania przedmiotowych stypendiów.

Uchwała XXI-105_2012

wersja edytowalna wniosku

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie, stanowiska podawcze nr 2 i 3.

Za termin złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Wołominie.
Informacji w sprawie ww. stypendiów udziela Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji (pok. 216, tel. 22/763-30-24).

 

Kategoria: