Światowy dzień Sybiraka

Światowy dzień Sybiraka

17 września odbędą się uroczystości związane z obchodami Światowego Dnia Sybiraka. Data obchodów nie jest przypadkowa – ma upamiętniać napaść na Polskę przez Związek Radziecki 17 września 1939 roku. Dołóżmy starań, aby dramatyczne wydarzenia z tego okresu przetrwały w pamięci i świadomości kolejnych pokoleń.

Program obchodów:
07:30 – uroczysta msza święta w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie
10:00 – uroczyste podniesienie flagi państwowej, modlitwa w intencji Sybiraków i ich rodzin, przemówienia okolicznościowe, apel pamięci, złożenie kwiatów pod pomnikiem Zesłańców Sybiru i Osób Represjonowanych w Wołominie

Związek Sybiraków Koło Wołomin, Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie Marek Górski serdecznie zapraszają na obchody.

Światowy dzień Sybiraka