System Wczesnego Ostrzegania w gminie Wołomin

System Wczesnego Ostrzegania w gminie Wołomin

Wołomin jako jedna z 10 gmin uczestniczyła w projekcie „System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim”, którego łączna wartość wyniosła ponad 1,3 mln złotych. Dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wyniosło 820 tys. złotych. Dzięki projektowi w Wołominie oraz 9 gminach powiatu wołomińskiego rozstał rozbudowany System Wczesnego Ostrzegania. W 2017 roku gmina Wołomin została wyposażona w 7 dodatkowych punktów alarmowych z zarządzaniem cyfrowym oraz pulpit sterowniczy.

Zainstalowany w 2017 roku cyfrowy system współpracuje z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak stacje meteo, czujniki gazu, czujniki skażeń promieniotwórczych służy on do alarmowania i ostrzegania ludności w sytuacjach zagrożenia różnego pochodzenia. System jest przystosowany także do współpracy ze wszystkimi systemami alarmowania działającym na terenie całego naszego kraju, w szczególności systemami, które funkcjonują w Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej oraz Zarządzania Kryzysowego. Tym samym służy także do alarmowania oraz ostrzegania o zagrożeniach militarystycznych oraz terrorystycznych.

Przed zamontowaniem Systemu Wczesnego Ostrzegania w mieście funkcjonowały jedynie 3 wirnikowe syreny alarmowe rozmieszczone na obiektach zlokalizowanych przy ulicach: Sasina 33, Mariańska 7 oraz Legionów 85. Syreny te, sterowane drogą radiową mogły emitować jedynie sygnały dźwiękowe i nie były w stanie objąć swoim zasięgiem całej aglomeracji.

Syreny zostały umieszczone w następujących lokalizacjach:

Urząd Miejski w Wołominie
ul. Ogrodowa 4

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie
ul. Korsaka 4

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie
ul. 1 – go Maja 19

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Ignacego Łukasiewicza, Gimnazjum nr 2 w Wołominie
ul. Armii Krajowej 81

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Królowej Jadwigi w Wołominie
ul. Poprzeczna 6

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o. o. w Wołominie
ul. Łukasiewicza 4

Miejski Dom Kultury w Wołominie
ul. Mariańska 7

System Wczesnego Ostrzegania w gminie Wołomin


System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.