Szkolenie dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich

Szkolenie dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich

Serdecznie zapraszamy członkinie i członków Kół Gospodyń Wiejskich na szkolenie dot. Organizacji i prowadzenia KGW, które odbędzie się w Tłuszczu w dniu 24.09.2019r. w godz. 15.00 – 17.00 w biurze LGD “Równiny Wołomińskiej” przy ul. Warszawskiej 4 (budynek PKP III piętro). Na szkoleniu zostaną również podane informacje dot. realizacji projektu współpracy PLAT – Produkt Lokalny Atrakcją Turystyczną, w którym chcemy zaangażować do współpracy Koła Gospodyń Wiejskich z obszaru LGD “Równiny Wołomińskiej”. Osoba prowadząca – Andrzej Rybus Tołłoczko – współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego działającej przy Marszałku Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Serdecznie zapraszamy!

Kategoria: