Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu gminy Wołomin

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu gminy Wołomin”

Ogłoszenie

wyniki konkursu

Kategoria: