Tablice multimedialne dla Zielonych Klas – rozstrzygnięcie konkursu

Tablice multimedialne dla Zielonych Klas - rozstrzygnięcie konkursu

Do tego, że świadomość społeczna jest kluczowa w walce o czyste powietrze, nie trzeba nikogo przekonywać. Trudniej jest, przekonać kogoś do zmiany przyzwyczajeń i nakłonić do działań służących ochronie powietrza. Z tego względu, w gminie Wołomin, powstają liczne programy edukacji ekologicznej, w tym również projekty dla najmłodszych.

Jednym z takich projektów był konkurs, dla Zielonych Grup i Klas, na najładniejszy kalendarz pt.: „Drzewo – Przyjaciel Mój i Czystego Powietrza”. Była to fantastyczna inicjatywa edukacyjna mająca na celu propagowanie wiedzy na temat niezwykle ważnej roli drzew w procesie oczyszczania powietrza. Dzieci, dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu, poznały pojęcie fitoremediacji, a także miały możliwość wygrania wielu cennych nagród, w tym nagrody głównej, którą była tablica multimedialna dla zwycięskiej klasy.

Ilość pięknych kalendarzy, które zgłoszono do konkursu, potwierdza sens i skuteczność podjętych działań, a zdobyte nagrody – tablice multimedialne – ułatwią uczniom Zielonych Klas i Grup dalsze zgłębianie wiedzy ekologicznej.

Laureatami konkursu zostali:

  • W kategorii A (przedszkola i klasy „0”) – grupa „Żabki” Przedszkole im. Pszczółki Mai w Duczkach. Opiekunowie: Beata Rudzińska i Sylwia Dąbrowska.
  • W kategorii B (klasy I – III) – klasa II SP im. F. Chopina w Starym Grabiu. Opiekun: Urszula Kruk.
  • W kategorii C (klasy IV – VII i gimnazjum) – klasa IV SP w Leśniakowiźnie. Opiekun: Barbara Szałwia.

Liczba Zielonych Klas i Zielonych Grup w gminnych placówkach oświatowych rośnie z roku na rok. W roku szkolnym 2017/2018 do nowej edycji programu pod hasłem „Drzewo – Mój Przyjaciel” przystąpiło 1 667 uczniów (56 Zielonych Klas i 18 Zielonych Grup). Cyfry te jednoznacznie wskazują, że wśród dzieci i młodzieży istniej ogromne zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu ekologii i potwierdzają słuszność podejmowanych przez gminę proekologicznych inicjatyw.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z rozdania nagród:

Kategoria: