cyfryzacja

Sprawdź możliwości portalu internet.gov.pl

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może: • sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują; • zgłosić potrzebę dostępu do internetu; • zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu; • dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej. Dodatkowo system jest stale aktualizowany – duże podmioty zasilają go danymi

Podpisanie umowy na dostawę sprzętu w ramach projektu Cyfrowa Gmina

Wyposażyliśmy w nowoczesny sprzęt wszystkie gminne szkoły podstawowe, teraz przyszedł czas na przedszkola i Urząd Miejski! Na ten cel gmina Wołomin pozyskała ponad 700 tys. zł. Tak kompleksowa cyfryzacja naszej gminy jest możliwa dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z #FunduszeEuropejskie EU*. Na mocy podpisanej umowy zakupione zostaną komputery oraz monitory interaktywne, które trafią do podległych gminie przedszkoli oraz laptopy i urządzenia wielofunkcyjne dla Urzędu Miejskiego. Jest to drugi