członek komisji

organizacje pozarządowe nabór

Burmistrz Wołomina ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków komisji konkursowych, powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez gminę Wołomin otwartych konkursów ofert w roku 2023. Nabór trwa do 31 października 2022 roku. Więcej informacji znajduje się w zakładce NGO, Edukacja, Sport, Zdrowie/Współpraca z organizacjami pozarządowymi/Zlecanie zadań publicznych.