Szukamy członków komisji konkursowych – zgłoś się do 31 października

organizacje pozarządowe nabór

Burmistrz Wołomina ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków komisji konkursowych, powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez gminę Wołomin otwartych konkursów ofert w roku 2023.

Nabór trwa do 31 października 2022 roku.

Więcej informacji znajduje się w zakładce NGO, Edukacja, Sport, Zdrowie/Współpraca z organizacjami pozarządowymi/Zlecanie zadań publicznych.

https://wolomin.org/zlecanie-zadan-publicznych/