GeotermiaPolska

Zakończenie prac nad otworem badawczym GT-1

We wtorek 24 października nastąpił oficjalny odbiór prac związanych z wykonaniem otworu badawczego GT-1 w Wołominie. Plac na tyłach wołomińskiej Pływalni, który przez ostatnie tygodnie pełnił funkcję placu budowy będzie teraz sukcesywnie przywracany do stanu sprzed rozpoczęcia prac. O kolejnych krokach związanych z wykorzystaniem potencjału, jaki drzemie w naszym źródle na swoim profilu na Facebooku napisała Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan (bezpośredni link do wpisu): „Była wiertnia – nie ma wiertni!

Teren ciepłowni geotermalnej w Koninie

W oczekiwaniu na wyniki badań wody pobranej z otworu badawczego GT-1 w Wołominie analizujemy scenariusze zastosowania geotermii w naszej gminie. Możliwości jest wiele – wszystko zależy od parametrów złoża. Istotna jest nie tylko temperatura wody, ale także jego wydajność. Czas oczekiwania na wyniki jest więc idealny, by uwzględniając założenia projektowe, przyjrzeć się rozwiązaniom zastosowanym w innych miastach i poszukać tych najbardziej efektywnych. W Koninie i Sieradzu na przykład powstały nowoczesne

wizyta na Geotermii

Na terenie odwiertu badawczego rozpoczęły się próby hydrodynamiczne. Po dotarciu na głębokość 1540 m, poszerzeniu otworu i zapuszczenia filtrów do strefy złożowej rozpoczęto proces wywoływania otworu. Dziś zakończono zapuszczanie pompy do otworu i rozpoczęto etap oczyszczania i testów. Przez najbliższe kilka dni będą prowadzone testy złożowe. Podczas pompowania wody do zbiornika będą prowadzone testy produktywności otworu oraz pobierana próbki wody do badań laboratoryjnych. Na podstawie zebranych danych z testów oraz