Klub Karate

XIV Mikołajkowy Kyokushin CUP

Klub Sportów Walki KYOKUSHIN we współpracy z Miejskim Domem Kultury w Wołominie zaprasza na XIV Mikołajkowy Turniej KYOKUSHIN CUP. Zawody zostaną rozegrane pod honorowym patronatem Burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan. Młodzi zawodnicy będą rywalizować w lekkiej formule walki sportowej oraz układach kata. W turnieju weźmie udział wielu młodych karateków z powiatu wołomińskiego, a także starsi zawodnicy z Mazowsza, medaliści Mistrzostw Polski, dla których będzie to ostatni sprawdzian przed grudniowym Pucharem Polski

Zimowy obóz sportowy

W dniu 30 grudnia 2019 r. Klub Karate KYOKUSHIN Wołomin, 05-200 Wołomin, ul. Armii Krajowej 81, złożyło ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pod tytułem : Zimowy obóz sportowy. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się