konsultacje

Raport z konsultacji społecznych

Zakończyliśmy konsultacje społeczne dot. Raportu o stanie gminy za 2020 rok (aktywny link do strony). Podczas spotkań online i za pośrednictwem ankiety internetowej udało nam się poznać opinię grupy mieszkańców na temat tego, jak powinien wyglądać i co powinien zawierać raport nad którym pracujemy. Przypomnijmy: raport musi być złożony do 31 maja każdego roku. Jest prezentowany na sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej tak by podczas sesji odbyła się również debata nad

grafika przedstawiająca postacie w kolorowych kwadratach

W ramach konsultacji społecznych czekamy na Państwa opinie dot. Zasad zgłaszania, oceny i wyboru Społecznych Wniosków do budżetu gminy Wołomin na rok 2022 (dalej: Zasady SW). Jak co roku zaktualizowaliśmy je dopasowując zapisy do panujących realiów. Miniony 2020 rok ciężko nas doświadczył, byliśmy zmuszeni odłożyć w czasie realizację większości planowanych na 2020 projektów. Chcemy zrealizować je w tym roku, jednak na bieżąco zmieniane wytyczne sanitarno-epidemiologiczne sprawiają, że musimy być elastyczni,

Zaproszenie do konsultacji projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin na 2021 r."

Zapraszamy do współtworzenia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin na 2021 r.”. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z projektem programu organizacje pozarządowe, działające na terenie naszej gminy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także wszystkich zainteresowanych tą problematyką mieszkańców. Jak można wziąć udział w

Zapraszamy na spotkanie dot. RAPORTU O STANIE GMINY

Zapraszamy do udziału w spotkaniu online otwierającym konsultacje społeczne „Raportu o stanie gminy Wołomin za rok 2020”, które odbędzie się 3 lutego br. o godzinie 18.00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy wysłać maila na adres rewitalizacja@wolomin.org.pl , podając w nim imię i nazwisko uczestnika dyskusji. Na zgłoszenia czekamy do wtorku 2 lutego do końca dnia. W odpowiedzi na maila zgłoszeniowego prześlemy link do spotkania na platformie ZOOM. Spotkanie poprowadzi